Reglement

REGLEMENT F&N CYCLING TEAM LUBBEEK

Lidgeld

Het lidgeld bedraagt 57,00 euro.

Deze is jaarlijks voor 20 december te betalen op rekening van de club, BE52 9731 1166 3909

De ziekenfondsen betalen een groot deel van je lidmaatschap terug nadat je een bewijs van aansluiting hebt ingediend. (dit bewijs is terug te vinden op de site van de VWB)


Kledij

De basis clubuitrusting bestaat uit een korte broek & shirt met korte mouwen.

Extra kledingstukken zoals lange broek, shirt lange mouw,  wintervest, windvest, armstukken, buff, … zijn ook beschikbaar. De uitrusting moet gebruikt worden bij al de ritten die in clubverband plaatsvinden. Er worden geen andere kledingstukken dan die van de club (buiten arm- en beenstukken) toegelaten op uitzondering van de nog niet geleverde.

De aankoopprijs wordt volledig door het lid betaald bij bestelling. Er is een gedeeltelijke terugbetaling van 30% mogelijk en dit over een tijdspanne van 2 jaar (dus 15% per jaar) en enkel bij een minimale deelname van 15x per jaar.

Kledij zal 3 maand ter beschikking liggen voor afhaling, nadien wordt deze kledij eigendom van de club.


Start ritten

De start van onze ritten gebeurt steeds op zondag voormiddag en/of namiddag op het dorpsplein aan café De Zwaan, tenzij anders medegedeeld. Het startuur wordt stipt opgevolgd en is afhankelijk van de te rijden afstand.


Trainingsritten

Deze worden de woensdagavond gereden met vertrek aan café De Zwaan tenzij anders vermeld.


Snelheid

De gemiddelde snelheid van onze groep is opbouwend en afhankelijk van het parcours. Deze zal naargelang de tijd van het seizoen, helling, weersomstandigheden aangepast worden.


Proefrijden

Dit wordt maximaal 3x toegestaan. Dit omwille van de verzekering. Wie zich geroepen voelt om, al was het maar een beetje, sportief met de fiets bezig te zijn sluit best meteen aan. De 57,00 euro die men aan het lidmaatschap betaalt, kan gedeeltelijk gerecupereerd worden via de mutualiteit.

Vat dus meteen de stier bij de horens.


Orde

Er wordt steeds per 2 en in groep gereden. Uitzonderlijk mag er bij beklimmingen op eigen tempo naar boven gereden worden.

Regels openbare weg

Individuele fietsers of groep <15 deelnemers zijn verplicht het fietspad te volgen en mogen met zoveel naast elkaar rijden als het fietspad toelaat. Indien er geen fietspad is mag men op de rijbaan rijden, met 2 naast elkaar zolang kruisen met tegenliggers mogelijk blijft. Buiten bebouwde kom moeten fietsers achter elkaar rijden als er een achteropkomend voertuig nadert. Geen wegkapitein van toepassing.

Met meer dan 15 deelnemers is het niet verplicht om het fietspad te volgen en mag er met 2 naast elkaar gereden worden. Mag vergezeld worden van 2 wegkapiteins.


Verzekering

Iedereen die lidgeld betaalt is samen met zijn gezin aangesloten bij de VWB. Op deze manier ben je verzekerd in binnen- en buitenland en dit voor fietsen, zwemmen, fitness, joggen, wandelen, turnen en atletiek.


VWB

Als lid van de VWB krijg je hun tweemaandelijks magazine, kortingen bij inschrijving van een VWB-rit, korting bij diverse fietswinkels en fietsreizen...

Ook voorziet de VWB een gratis pechverhelping voor gans het gezin en alle type fietsen met inbegrip van E-bikes.

Meer info zie VWB.

Bel gratis 0800-78762, sla dit nummer op in je gsm.


Privacy

Bij ondertekening van dit reglement gaat u akkoord met de regels van het huis en met publicatie van foto’s waar u op afgebeeld staat (zoals bv, facebook, messenger, website, …)


DE HELM IS OP ELKE RIT IN CLUBVERBAND VERPLICHT!!!